ITER

Úvod

Společnost ITER se zaměřuje ve své činnosti zejména na oblasti zpracování obilovin a mouky (pekárenství, pečivárenství, cukrárenství, mlýnskou a těstárenskou výrobu, výrobu sypkých směsí na cereální bázi aj.) ve své činnosti společnost těsně spolupracuje s Vysokou školou chemicko technologickou v Praze, zejména s Ústavem chemie a technologie sacharidů a Školicím a konzultačním střediskem pro zavádění HACCP MZe ČR při FPBT VŠCHT v Praze.

POPIS ČINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ:

 • Poradenská činnost - při zavádění, přípravě k certifikaci či revizi :
  • systému HACC
  • systému bezpečnosti potravin dle ISO 22 000
  • systému jakosti dle ISO 9001
  • standardu BRC, IFS
 • Poradenská činnost - technologické poradenství v oboru - mlynářství, pekárenství
 • Zajištění školení - Hygienické minimum, legislativa, systém HACCP
 • Provádění interních auditů (HACCP, ISO 9001, BRC, IFS, ISO 22 000)
 • Legislativní servis (v oblasti potravin)

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 602 627 678, +420 607 960 309, na našem e-mailu: humpolikova@iter.cz, rádi Vás navštívíme a prodiskutujeme s Vámi oblasti Vašeho zájmu. První (informativní) konzultaci poskytujeme zájemcům zdarma.

ITER je cesta k jednoduchým a kvalifikovaným řešením

© 2006 design JK System