ITER

ZÍSKANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Ing. Pavla HUMPOLÍKOVÁ
Datum Osvědčení vydané firmou Typ osvědčení
1996 Česká společnost pro technickou normalizaci Osvědčení o absolvování kursu Aktuální otázky technické normalizace
1997 Školící středisko Mze ČR - pro zavádění HACCP při FBPT VŠCHT Osvědčení o absolvování kursu Zavádění HACCP do potravinářské výroby
1997 Institut profesní přípravy - v rámci programu PHARE Osvědčení o absolvování kursu Řízení jakosti v potravinářském průmyslu
1998 AACC Osvědčení o absolvování kursu Enzymy použití v cereální technologii, AACC
1998 ISQ Praha s.r.o. Osvědčení o absolvování kursu Management jakosti
2001 CCP, Školící středisko Mze ČR - pro zavádění HACCP při FBPT VŠCHT Osvědčení o absolvování kursu Vnitřní audit, příprava auditorů pro vnitřní audit systému
2001 certifikačním orgánem ČSJ , ze dne 26.2.2001 pod číslem 00001/01 Certifikát Manažér systému kritických bodů (HACCP)
2003 VQI, ze dne 12.9.2003, pod číslem LA2/03/SK/2934 Osvědčení o absolvování kursu (A 17024) Kurs vedoucích auditorů pro externí audity audity QMS dle ISO 9001:2000 ve dnech 27-31.10.2003,
2004 certifikačním orgánem ČSJ , ze dne10.12.2004 pod číslem 00008/04 Certifikát Manažér systému kritických bodů (HACCP)
2005 BVQI, ze dne 10.6.05, pod číslem BVQI/09/06/05/A Certifikát Kurz managerů systému HACCP se zaměřením na: Aspekty bezpečnosti potravin, legislativní požadavky pro HACCP, výklad standardů HACCP
2005 BVQI, ze dne 10.6.05, pod číslem BVQI/09/06/05/B Certifikát interních auditorů systému HACCP se zaměřením na: techniku a metodiku provádění auditů systémů HACCP
2005 BVQI, ze dne 10.6.05, pod číslem BVQI/09/06/05/C Certifikát : Zkouška ze znalostí standardu: British Retail Consortium BRC Global Standars Food Issue 3, March 2003
2005 BVQI, ze dne 1.8. 2005 Osvědčení: Absolvování školení BRC Global Standard-Food Issue 4, British Retail Consortium January 2005
2005 BVQI, ze dne 1.8.05, pod číslem BVQI/03/06/05 Certifikát : Zkouška ze znalostí standardu: BRC Global Standard-Food Issue 4, British Retail Consortium January 2005
2006 BVQI, ze dne 19.1.2006, pod číslem HATC/06/01/01 osvědčení o absolvování školení managerů, interních auditorů systému HACCP a managerů ISO 22000:2005Ing. Renata BIDŠOVSKÁ
Datum Osvědčení vydané firmou Typ osvědčení
1997 Školící středisko Mze ČR - pro zavádění HACCP při FBPT VŠCHT Osvědčení o absolvování kursu "Zavádění HACCP do potravinářské výroby"
1997 Institut profesní přípravy - v rámci programu PHARE Osvědčení o absolvování kursu "Řízení jakosti v potravinářském průmyslu"
1998 ISQ Praha s.r.o. Osvědčení o absolvování kursu "Management jakosti"
2003 BVQi, ze dne 12.9.2003, pod číslem LA2/03/SK/2931 Certifikát o absolvování kursu a zkoušky (A 17024) "Kurs IRCA vedoucích auditorů pro externí audity audity QMS dle ISO 9001:2000" ve dnech 27-31.10.2003
2003 BVQi, ze dne 24.11.2003, pod číslem BVQI /02/11/03/A Certifikát o absolvování kursu a zkoušky "Kurs managerů systému HACCP"
2003 BVQi, ze dne 24.11.2003, pod číslem BVQI /02/11/03/B Certifikát o absolvování kursu a zkoušky "Kurs interních auditorů systému HACCP"
2005 BVQi, ze dne 1.8.2005, pod číslem BVQI /04/06/05 Certifikát o absolvování kursu a zkoušky "BRC Global Standard - Food, Issue 4"© 2006 design JK System