ITER

ITER, s.r.o.

IČO: 26 44 34 22
DIČ: CZ 26 44 34 22
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 82603.

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 51-0459990247 / 0100

Internet: http://www.iter.cz
Adresa: Vykáňská 1443/6, 100 00 Praha 10

Kontakty:
Ing. Pavla Humpolíková, tel: +420 602 627 678, humpolikova@iter.cz
Ing. Renata Bidšovská, tel: +420 607 960 309, bidsovska@iter.cz


© 2006 design JK System